K Medzinárodnému dňu vojnových veteránov sa v minulom roku pripojilo 183 miest a obcí naprieč celou Slovenskou republikou. Tento deň dostal pomenovanie Deň červených makov. Prečo, to sa dozviete z nášho príspevku.