Aj vďaka takej žene akou bola Ľudmila Riznerová-Podjavorinská malo naše detstvo nezabudnuteľné čaro. Jej rozprávky mnohým z nás do dnešného dňa utkveli v pamäti. Spisovateľku s veľkým „S“ si pripomenuli v jej rodnej obci spomienkovou slávnosťou.