Deň matiek je májový sviatok, ktorý je prejavom vďačnosti všetkým matkám za ich nezištnú lásku a obetu. Tento sviatok si pripomenuli aj obyvatelia Priepasného.