Štvrtý ročník Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja sa niesol v duchu ohľaduplnosti voči životnému prostrediu, zdravého životného štýlu a hlavne v duchu projektu Zelená župa. Novinkou boli sociálne a remeselné trhy pred budovou úradu.