Rodina tvorí dôležitú súčasť každého z nás. Pripomenuli si ju i v Trnave na kultúrno-spoločenskom podujatí – Dňa rodiny.