Deň Zeme na Základnej škole Angely Merici strávili žiaci, učitelia i rodičia tvorivými aktivitami na školskom dvore i v triedach. Výsledok potešil všetkých prítomných.