Stovky Petržalčanov prišli slávnostne otvoriť Detský svet, najväčšie detské ihrisko s parkovou úpravou. Práce trvali dva roky, pričom len rok trvali povolenia vrátane stavebného. Výsledok určite stojí za povšimnutie.