Na pôde Trenčianskeho samosprávne kraja sa zišli zástupcovia stredných odborných škôl z celého Slovenska. Témou rozsiahlej diskusie bol systém duálneho vzdelávania, jeho atraktivita a prínos, ktorý má pre trh.