Pôvodný muzikál o Jánovi Kalazanskom, zakladateľovi Piaristickej rehole, uviedli v Nitre študenti piaristického gymnázia v Nitre. Pripomenuli si tak 400-sté výročie obnovenia tejto rehole. Zameraná bola na vzdelávanie a výchovu mládeže a išlo o prvé školy na svete, ktoré boli zadarmo a pre široké vrstvy. Ako prví začali pri vzdelávaní využívať aj divadlo a viedli tak žiakov k umeniu a tvorivosti.