Uplynulý týždeň sa Malacky opäť už po deviatykrát premenili na festivalové mestečko. Konal sa divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. Zúčastnilo sa ho desať divadelných súborov zo Slovenska i Čiech. Na „ Hambáljarmoku “ sa prezentovalo Divadlo na hambálku, Detské divadelné štúdio a Štúdio mladých Divadla na hambálku.