Končí sa obdobie festivalov pod holým nebom a začina obdobie kultúry pod strechou.
V Malackách sa konal už tradičný divadelný festival „Zejdeme sa na hambálku“.