Takmer rok sa návštevníci Železnej studničky pozerali na vyschnuté rybníky. Tie museli vypustiť kvôli rekonštrukcii hrádze na vpusť a výpusť vody. Ich rekonštrukcia bola nevyhnutná. Opatrenia súvisia aj s postupnou zmenou klímy, na ktorú sa Bratislava pripravuje.