V priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho hradu sa za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku uskutočnila netradičná praktická časť maturitnej skúšky študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín na tému Dobová hostina z obdobia renesancie.