Na Slovensku žije viac ako jeden a štvrť milióna penzistov. No iba necelých 80-tisíc je združených v občianskom združení Jednota dôchodcov, ktoré funguje približne v 800 obciach a mestách. Spoločne ľahšie prekonávajú nielen ťažkosti v starobe, ale vedia sa i zabaviť.