Počas novembra sa mnohé stredné školy na Slovensku rozhodli uskutočniť deň otvorených dverí. Výnimkou nebola ani stredná odborná škola spod Javoriny.