Koncom roka sa dokončuje všetko čo sa dokončiť má. Bratislavská župa si prevzala nové projekty vrámci kraja. Aké to sú vám priblížime v reportáži.