Slovensko sa zapája do projektu Európskej únie s názvom DEINŠTITUCIONALIZÁCIA sociálnych služieb. V praxi to znamená, že v priebehu ďaľších rokov vzniknú pre klientov odkázaných na pomoc zariadenia rodinného typu. Teda inými slovami povedané – staré kaštiele sa vyprázdnia a klienti sa presťahujú do bytov resp. rodinných domov. Viac vám napovie nasledujúci príspevok.