Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike vynakladá veľké úsilie na odstránenie nerovnováhy medzi ponukou a dopytom na slovenskom trhu práce. Je potrebné zvýšiť kvalitu, regulovať kvantitu a prispôsobiť štruktúru vzdelávacieho systému reálnym potrebám spoločností.