Dostihy sú individuálny šport. Je to zároveň skúška preverujúca rýchlosť koňa v kluse alebo cvale, prípadne jeho schopnosť prekonávať prekážky. Poďte sa teraz spolu s nami pozrieť na Dostihovú dráhu do Petržalky, kde pretekajú tí najlepší.