Bratislavské Staré Mesto do Predsedníctva opraví dlažbu či rozšíri wifi.Dotáciu jeden milión eur Starému Mestu poskytla spoločnosť Transpetrol a sú viazané uznesením vlády SR.