Drotári na Slovensku spravidla pochádzali z najchudobnejších oblastí Slovenska a zo Spiša. Dnes sa na ich výtvory však pozeráme ako na hodnotné umelecké diela. V Bratislave im venovali výstavu.