V srdciach stoviek ľudí sa i tento rok rozžiarila dúha a to vďaka benefičnému podujatiu, ktoré je už tradične venované mentálnym a telesne postihnutým deťom a mládeži v Trenčianskom kraji. Miestom benefičného podujatia sa opäť stalo mesto Nové Mesto nad Váhom.