Prelom októbra a novembra je každoročne obdobím, kedy navštevujeme cintoríny a intenzívnejšie spomíname na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Dôvodom je najmä Sviatok všetkých svätých a po ňom nasledujúca Pamiatka zosnulých.