Budúcnosť sektora podnikových služieb na Slovensku bude stáť na globálnych trendoch, ktoré hýbu slovenskou ekonomikou. Je potrebné zadefinovať víziu sektora podnikových služieb na najbližších 5 až 7 rokov.