Populácia na svete rastie a je nás stále viac a viac. Jediným nemenným faktorom je práve zem a veľmi záleží na každom z nás ako si ju budeme chrániť. Jedným zo spôsobov je zábavne a nenútene vzbudiť záujem verejnosti o témy udržateľného rozvoja, ktoré majú vplyv na náš každodenný život. A to je cieľom festivalu Ekotopfilm, na ktorom sa premietajú nielen zaujímavé filmy ale sa i diskutuje s odborníkmi.