Mladí ľudia sa čoraz menej zaujímajú o štúdium v elektrotechnických smeroch. Pritom svoj život by sme si dnes už len ťažko vedeli predstaviť bez elektriny. Dôležité je tak prilákať do oblasti energetiky nových študentov a pokúsiť sa ich zaujať, najlepšie formou praktických ukážok.