Čoraz viac sa do popredia dostáva ergonomické nosenie detí, ktoré pozitívne vplýva na telesný a duševný vývin dieťaťa. Svoje o tom vedia aj mamičky v Materskom centre Srdiečko v Trenčíne.