Medzi hlavné osobnosti hudobnej kultúry na Slovensku patrí skladateľ Eugen Suchoň. Narodil sa pred 110 rokmi v Pezinku. Medzi jeho najznámejšie diela azda patrí prvá slovenská národná opera Krútňava. No Eugen Suchoň je aj tvorcom mnohých klavírnych kompozícií. Napriek tomu, že mnoho z nich bolo roztratených, dnes sa dostávajú k poslucháčovi v celkom novej interpretácii.