Bratislava sa už čoskoro stane symbolicky hlavným mestom Európy a bude dejiskom 7. Európskeho samitu regiónov a miest. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie, kde sa predstavili podrobnosti.