Európsky týždeň mobility má ľudí prinútiť zamyslieť sa nad dopadmi automobilovej dopravy na životné prostredie. Mestá, ktoré sa do týždňa zapájajú, motivujú ľudí, aby presadli z áut do hromadnej dopravy, alebo na bicykle.