Až 60% občanov Európskej únie sa nikdy alebo len zriedka venuje športu. Tento fakt vyplýva z najnovšieho prieskumu Eurobarometer. Práve preto sa spustil projekt Európsky týždeň športu, do ktorého sa zapojila aj Základná škola Alexandra Dubčeka v Bratislave.