Fantázia a mýtus. Dve magické slová, ktoré sú zároveň i názvom výstavy, vystihujú podstatu diel sochára a maliara. Pre oboch je táto výstava neobyčajnou skúsenosťou.