Oslavy fašiangov sa regionálne líšili i keď sa vyskytovali aj spoločné črty. Niekde sa robila praženica, pražené šišky, inde mládenci vyberali zrno, klobásy a údené. Všetko sa odnieslo na priadky, kde dievčatá pripravili pohostenie. A ako to prebiehalo v kopaničiarskej oblasti, sme sa boli pozrieť na gazdovskom dvore v časti Turá Lúka.