Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Korene týchto zvykov siahajú do dávnej minulosti slovenských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Obdobie fašiangov to nie je len čas plesovej sezóny v mestách, ale aj tradícií, ktoré sa vo väčšine obcí zachovávajú dodnes.