Drevo,moja vášeň je názov výstavy, ktorá sa v týchto dňoch koná v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom. Výstavné priestory sa tak zaplnili dielami rezbárskeho majstra Ferdinanda Bolebrucha.