Anička Jurkovičová bola jedna z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Na jej počesť sa každý rok uskutočňuje prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov. Ich úlohou je prezentovať inscenácie slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, ktoré mapujú postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení.