Medzinárodný festival Arteterapia, ktorý sa konal nedávno v Bratislave, sa tentoraz venoval utečeneckej kríze. Diskusie, výstavy fotografií, divadelné predstavenia, ale aj koncerty sa svojimi výrazovými prostriedkami zamerali na túto v súčasnosti pálčivú problematiku.