V Krakovanoch pri Piešťanoch sa konal trojdňový festival paličkovanej čipky za účasti domácich i zahraničných čipkárok. Krakovanská čipka sa považuje za svetový unikát. Prečo? To sa dozviete v nasledujúcom príspevku.