Poznáte to… „Išeu macek do Mauacek…“ Kto bol vlastne Macek? Kedy a odkiaľ išiel do Malaciek? To všetko sa dozviete spolu s nami na 1. Medzinárodnej konferencii o Mackovi.