Mesto Trenčianske Teplice sa rozhodlo venovať jeden celý týždeň ruskej kultúre. Návštevníci tak dostali jedinečnú príležitosť nahliadnuť na ruské umenie a to z každého uhla pohľadu.