Devínska Nová Ves bola dejiskom 25. ročníka Festivalu slovenskej národnej piesne, ktorý tu už tradične organizujú Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s mestskou časťou a farnosťou.