Na druhej strane rieky Morava, pár kilometrov od Slovenska, na terajšom území Rakúska, leží malebná obec Drösing. Každý rok v predveľkonočnom období na Kvetnú nedeľu sa tu koná podujatie Weidenfest. Pravidelnými návštevníkmi slávnosti sú i ľudové súbory a remeselníci zo Slovenska.