O tom ako prežívali starí rodičia dnešných detí svoju mladosť, vieme veľmi málo. Neboli tablety, mobilné telefóny či podobné elektronické hry a predsa aj vtedajšie deti sa vedeli zahrať. Ako, to sa spravidla dozvedáme počúvaním z úst pamätníkov. A tak sa zrodila myšlienka rodičov – členov folklórneho súboru – zaznamenať históriu hier detí pomocou modernej video techniky a uložiť ju na DVD pre dnešné ale i budúce generácie.