Každá krajina má významné dni, ktoré si pripomína. Prijali sme pozvanie na oslavy štátneho sviatku Francúzskej republiky. Ambasáda zorganizovala program pre verejnosť,
ale aj pre pozvaných hostí.