Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť má svoj vlastný charakter a vlastný folklór – kroje, hudbu, piesne, zvyky a nárečie. Nie je tomu inak ani v záhorskej obci Závod.