Slovensko má bohaté kultúrne i folklórne tradície. Svoj folklór dôsledne udržiava, piesne, hudba i tanec sa prenášajú z generácie na generáciu. V minulosti mala každá oblasť na Slovensku svoj typický kroj, nárečie aj ľudové zvyky. Toto sa snažia udržať aj Závodčania.