Územie Záhoria, hlavne jeho časť ležiaca pri rieke Morave, bolo osídlené už v dobe, kam siahajú stopy ľudského osídlenia u nás. Listina kráľa Ľudovíta I. z 1. mája 1373 povoľuje kupcom z Čiech cestovať z pohraničného mesta Holíča do Bratislavy cez Záhorie. Prvá zmienka o Gajaroch je z roku 1377. V roku 1667 Gajary získali trhové privilégia a stali sa dôležitým zemepánskym mestečkom.