Teraz by sme vás radi pozvali na grécku hostinu. Zažili sme ju v bratislavskej Petržalke, kde na tamojšej odbornej škole na Farského varil so študentami priamo veľvyslavyslanec Helenskej republiky. Jeho varešku takpovediac otestoval aj znalec gastronómie Justin Topoľský.