V 16 storočí sa usídlili – na území dnešných Veľkých Levár – príslušníci sekty anabaptistov- novokrstencov. Na území slovenska ich nazývali Habáni.Habáni boli nielen zruční remeselníci ale i ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby – habánske domy. Boli sme sa pozrieť ako si pripomínajú svojich predkov Levárčania.