Na Slovensku existujú športy, ktoré zaplnia tribúny. Sú aj také, ktoré takú popularitu nemajú, i keď v nich máme tiež pozitívne výsledky. Sem patrí i hádzaná.